sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

Nieuw aangenomen werk!

Vervanging brug 2, 16 en 18

Gebr. Beentjes GWW B.V. heeft van de gemeente Hollands Kroon de gunning gekregen om 3 bruggen in de (voormalige gemeente) Wieringermeer te vervangen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Slopen bestaande bruggen
  • Heien betonnen palen t.b.v. landhoofden en pijlers
  • Aanbrengen beton landhoofden en kespen
  • Aanbrengen voorgespannen betonnen liggers
  • Aanbrengen beton t.b.v. dek
  • Aanbrengen stalen leuningen
  • Aanbrengen wegverharding

Gebr. Beentjes heeft in 2015 reeds brug 34 en 39 vervangen.

In 2013 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon op basis van het rapport 'Meerjarenplanning bruggen 2012-2022' plannen gemaakt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het vervangen van een aantal (zeer) slechte bruggen in de gemeente. 

Geplande bouwtijd: 01-11-2016 t/m 01-03-2017
Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon