sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

Nieuw aangenomen werk!

Het realiseren van drie afvalwatertransportgemalen (AWTG)

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is voornemens de Afvalwaterzuiveringsinstallaties Hoogmade en Woubrugge te sluiten. Het rioolwater wordt straks middels een systeem van rioolgemalen en persleidingen via het AWTG Koudekerk aan den Rijn naar de AWZI Alphen Kerk en Zanen gebracht. Het hydraulisch model van het systeem is bepaald door de aanbestedende dienst. De aanleg van de persleiding(en) is inmiddels aanbesteed; de aanleg van de leiding zal nog in 2014 met een overloop naar het voorjaar van 2015 plaatsvinden. 

Deze opdracht Afvalwatertransportsysteem (ATS) Koudekerk heeft betrekking op de bouw van de rioolgemalen (AWTG’s):

  • De renovatie van het AWTG Koudekerk aan den Rijn waarbij de bestaande (droog opgestelde) pompen worden vervangen door twee pompen met een grotere capaciteit(capaciteit wordt max 424 m3/u); 
  • De renovatie van het AWTG Woubrugge waarbij de bestaande nat opgestelde pompen worden vervangen door twee pompen tot een capaciteit van ca 147 m3/h 
  • De nieuwbouw van een AWTG in Hoogmade met een capaciteit van max. 53 m3/u. 


De werkzaamheden omvatten naast het werktuigbouwkundig deel, civieltechnisch werk, een Electra deel en een deel Procesautomatisering. 

Geplande bouwtijd: 01-03-2015 t/m 15-12-2015
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland