sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

Nieuw aangenomen werk!

Vervangen riolering Heer Derckplantsoen 

Het werk is gelegen t.p.v. het Heer Derckplantsoen, Julianaweg en Beatrixlaan te Akersloot in de gemeente Castricum.

Geplande bouwtijd: 03-11-2014 t/m 12-12-2014

Opdrachtgever: Gemeente Castricum

 

Het project bestaat in hoofdzaak uit :

- Het kappen van een boom en verwijderen van bossage;

- Het opbreken van elementenverharding;

- Het opbreken van kantopsluitingen;

- Het verwijderen van asfaltverharding; 

- Het opbreken van kolken, incl. kolkleiding;

- Het verwijderen van riolering;

- Het ontgraven, vervoeren, leveren en verwerken van grond;

- Het aanbrengen van riolering incl. rioolputten;

- Het aanbrengen van kolken, incl. kolkleiding;

- Het maken van plantgaten en planten van bomen,

- Het aanbrengen van elementenverharding;

- Het aanbrengen van kantopsluitingen;

- Het verrichten van bijbehorende leveranties;

- Het onderhouden van het gemaakte werk gedurende zes maanden