sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Viaducten Amsterdam-Noord

3 viaducten over de Nieuwe Leeuwarderweg

Alle door Gebr. Beentjes GWW BV uit te voeren werkzaamheden zijn civiel technisch van aard.

Globaal komen deze werkzaam­he­den neer op:

-      Het bouwen van 3 viaducten over de Nieuwe Leeuwarderweg en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

 Als de werkzaamheden nader worden bekeken leidt dit tot de onderstaande beschrijving van te leveren producten en/of diensten:

 Het realiseren van een 3-tal viaducten:

  1. Viaduct Buiksloterdijk;
  2. Vidauct Noord;
  3. Viaduct Zuid.

 Alle viaducten hebben 3 stuks overspanningen en bestaan uit de volgende constructieonderdelen:

  • Prefab betonnen heipalen voor de landhoofden van viaduct Noord en Zuid en schroefinjectiepalen voor de landhoofden van viaduct Buiksloterdijk;
  • Stalen buispalen voor de pijlers;
  • Twee betonnen landhoofden met stootplaten per viaduct;
  • Twee betonnen tussensteunpunten, bestaande uit een funderingssloof en een betonnen wand met sparingen;
  • Prefab betonnen brugdekliggers met een breedplaatdek en een t.p.g. druklaag met koppelbalken;
  • Prefab betonnen randelementen zonder leuning;
  • Verharding op de viaducten, 1 brug met bestrating en 2 bruggen met asfalt.