sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

CO2 Prestatieladder trede 5 behaald

Gebr. Beentjes heeft eind 2012 besloten om zich te certificeren voor de CO₂ prestatieladder. De prestatieladder past binnen het beleid van Gebr. Beentjes om bewust om te gaan met mens en milieu. De eerste stap is gezet in 2013, in dat jaar werd niveau 3 behaald. In 2014 heeft Gebr. Beentjes opnieuw een flinke stap gemaakt en is sinds de zomer van 2014 gecertificeerd op het hoogste niveau (trede 5) van de CO₂ prestatieladder.